Prophecies

As written by the dreaming of moshiach blogspot

Is it possible to write history thousands of years before it occurs? Did you know that in the TaNaCH (Torah) there are astounding and exact prophecies concerning Am Israel and the entire world?

Destruction of Iraq (Babylonian)והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים, כמהפכת אלקים את סדום ואת עמורה. לא תשב לנצח ולא תשכון עד דור ודור, ולא יהל שם ערבי ורועים לא ירבצו שם
Iraq was the capital Babylonian empire and had control over many countries and nations. Prophets Yirmiyahu and Yishayahu (zs'l) prophesied against all logic that Babylonian will be destroyed and ruined. They also promised "She'll never return and will turn into wilderness."

Am Israel Forever
לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד
According to all history facts, the Jewish nation should have disappeared, c'v, a long time ago from history. The fact that Am Israel is existing and is alive is a miracle like no other. There was not one generation that nations did not try destroying us - whether it was spiritual or physical. The prophecy that Am Israel will exist is very much intact, b'h. AM ISRAEL CHAI VE'KAYAM.

Eternalness of the Holy Torahהרי זו הבטחה שאין התורה משתכחת מזרעם, לגמרי
HaShem promised Am Israel that the Jewish nation will exist forever and the holy Torah will never be forgotten.

Destruction of the Second Templeוהצר לך בכל שעריך עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות, אשר אתה בוטח בהן בכל ארצך, והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן ה' אלקיך לך
The Torah prophesied that Yerushalayim and its gated cities of Judah's mountains will fall after siege. This was written long before gates were built. The Torah tells us the the cities will be fortified and the nation's safety will be within the gates. Both gates protecting the cities and the second temple was destroyed.

The Western Wall will never collapse
הנה זה עומד אחר כותלנו - אחר כותל מערבי של בית-המקדש, שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם..."
"ולמה (דוקא הכותל המערבי)? ששכינה במערב
The prophecy is specifically about the Western Wall of the Second Temple. 2,000 years of exile passed, many wars on Yerushalayim, and the Western Wall will never collapse, b'h.

Prophecy on the exile
ונשארתם מתי מספר, בגויים אשר ינהג ה' אתכם שמה
The Torah told us 3,000 years ago Am Israel will have 4 exiles and will also be exiled from Eretz Israel. We will be spread out in the 4 corners of the world. We will be the "Wondering Jew"; the least number of people amongst nations of the world; and will never have complete rest till Moshiach's arrival, b'h.

Control over Eretz Israel during Exileועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה, כמו שהמילה שלהם ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל
The Zohar HaKadosh prophesied 1,800 years ago the following 4 things:
1. The Arabs will govern the Holy Land for a long time;
2. The land will be desolate and empty during their reign;
3. Am Israel will return to Eretz Israel while the Arabs are residing there and;
4. The Palestinians will delay many of the Jews returning to the Holy Land.

The Holy Land will be desolate during exileוהשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה
No nation will be able to make Eretz Israel fruitful during the 2,000 years of Am Israel's absence.

Shabbat
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
In addition to the prophecy that the Torah will never be forgotten by the Jews, HaShem gave us a unique promise that Am Israel will never cease to keep the holy Shabbat - the promise is a covenant between Am Israel and HKB'H.

Prophecy that the Wells of Wisdom will open
ובשית מאה שנין לשתיתאה, יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא, ומבועי דחכמתא לתתא, ויתתקן עלמא. לאעלא בשביעאה. כברנש דמתתקן ביומא שתיתאה, מכי ערב שמשא, לאעלא בשבתא. אוף הכי נמי, וסימניך בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו', נבקעו כל מעיינות תהום רבה
It is prophesied in the Zohar HaKadosh that in the year 5,500, a gradual bursting of wisdom will be come forth and its peak will be mid 1900's (solar calendar).

Germany's Edomגרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו
ChaZaL prophesied over 2,000 year ago that Germany will capture most of the world but will fail.

Prophecy of Returning to Israel
ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו, ופריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא... ונושבו הערים והחרבות תבנינה
When the Jews will return to Israel, Eretz Israel will be fruitful. The Holy Land recognizes her true owners, whom she waited for 2,000 years.

Prophecy of Teshuva (repenting)
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו
It was prophesied that after the Jews will return to the Holy Land there will be a wide movement of Teshuva that will stem from the children..." .

Am Israel will do Teshuva
אִם-יִהְיֶה נִדַּחֲךָ, בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, וּמִשָּׁם, יִקָּחֶךָ
With the ingathering of Am Israel (Kibutz Galuyot), Bnei Israel will begin the process of returning to the Torah and its commandments.

The world will exist 6,000 yearsתנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי עלמא [יהיה קיים העולם], שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח - סנהדרין צז
A. 2,000 years of desolation (From creation till Avraham Avinu, zs'l, recognized HaShem)
B. 2,000 years of Torah (from Avraham Avinu till after the destruction of the 2nd Temple)
C. 2,000 years of (yearning for) Moshiach's arrival (from destruction of the 2nd Temple till now...)

Birthpangs of Moshiach’s arrival
עקבתא דמשיחא
The Talmud describes the period immediately prior to the advent of Mashiach as one of great travail and turmoil. There will be a world recession and governments will be controlled by despots. It is in this troubled setting that Moshiach will arrive.

*** Enemies of HaShem will use (false) peace treaties to destroy many ***

Daniel 8:22-25 וּבְאַחֲרִית, מַלְכוּתָם, כְּהָתֵם, הַפֹּשְׁעִים--יַעֲמֹד מֶלֶךְ עַז-פָּנִים, וּמֵבִין חִידוֹת
And in the latter time of their kingdom, when the transgressors have completed their transgression, there shall stand up a king of fierce countenance, and understanding stratagems.

The enemies of HaShem will promise the world and Israel peace treaties if they follow but the intentions will be sinister.

*** In the last days Israel would have a peace treaty in place that the enemies will confirm and eventually break ***

Daniel 9:27 וְהִגְבִּיר בְּרִית לָרַבִּים, שָׁבוּעַ אֶחָד; וַחֲצִי הַשָּׁבוּעַ יַשְׁבִּית זֶבַח וּמִנְחָה, וְעַל כְּנַף שִׁקּוּצִים מְשֹׁמֵם, וְעַד-כָּלָה וְנֶחֱרָצָה, תִּתַּךְ עַל-שֹׁמֵם
And he shall make a firm covenant with many for one week; and for half of the week he shall cause the sacrifice and the offering to cease; and upon the wing of detestable things shall be that which causeth appalment; and that until the extermination wholly determined be poured out upon that which causeth appalment.

* The Oslo Accords
* Mideast 'Road Map'

*** There would be a move toward a global government but it will not succeed ***

Daniel 2:40-44 וּמַלְכוּ, רביעיה (רְבִיעָאָה), תֶּהֱוֵא תַקִּיפָה, כְּפַרְזְלָא; כָּל-קֳבֵל, דִּי פַרְזְלָא מְהַדֵּק וְחָשֵׁל כֹּלָּא, וּכְפַרְזְלָא דִּי-מְרָעַע כָּל-אִלֵּן, תַּדִּק וְתֵרֹעַ
And the fourth kingdom shall be strong as iron; forasmuch as iron breaketh in pieces and beateth down all things; and as iron that crusheth all these, shall it break in pieces and crush....

* One World Government
* EU Peacekeeping Force


*** The earth would be filled with violence ***

Genesis 6:11 וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ, לִפְנֵי הָאֱלֹהִים; וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ, חָמָס
And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

In the United States alone, violent crime has increased nearly 500% since 1960. Fifty years ago abortion (the violent murder of an unborn child) was illegal in most countries. Today abortion is legal in most countries and 50 million children are aborted each year.

*** Multitudes would travel to and fro ***

Daniel 12:4 יְשֹׁטְטוּ רַבִּים Time of the end; many shall run to and fro

Until recently, horse, foot, and boat were the only modes of transportation. Yet today we travel by car, bus, plane, train, subway, etc. Millions and millions are running to and fro just as Prophet Daniel, zsk'l, prophesied 2500 years ago!
*** Knowledge would increase ***

Daniel 12:4 וְתִרְבֶּה הַדָּעַת Time of the end; knowledge shall be increased.

Today we are witnessing an explosion of available knowledge. With the advent of the internet, it is estimated that our cumulative knowledge is doubling every five years. This exponential increase is beyond what any one could have imagined!

*** The nation Israel would be born in one day ***

Isaiah 66:8 מִי-שָׁמַע כָּזֹאת, מִי רָאָה כָּאֵלֶּה--הֲיוּחַל אֶרֶץ בְּיוֹם אֶחָד, אִם-יִוָּלֵד גּוֹי פַּעַם אֶחָת: כִּי-חָלָה גַּם-יָלְדָה צִיּוֹן, אֶת-בָּנֶיהָ
Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Is a land born in one day? Is a nation brought forth at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children.

On May 14, 1948 Israel became a nation

*** The Jews would begin to regather in Israel ***

Isaiah 11:12 וְנָשָׂא נֵס לַגּוֹיִם, וְאָסַף נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל; וּנְפֻצוֹת יְהוּדָה יְקַבֵּץ, מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ
And He will set up an ensign for the nations, and will assemble the dispersed of Israel, and gather together the scattered of Judah from the four corners of the earth.

Ezekiel 37:21 וְדַבֵּר אֲלֵיהֶם, כֹּה-אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה, הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, מִבֵּין הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הָלְכוּ-שָׁם; וְקִבַּצְתִּי אֹתָם מִסָּבִיב, וְהֵבֵאתִי אוֹתָם אֶל-אַדְמָתָם.
And say unto them: Thus saith the Lord GOD: Behold, I will take the children of Israel from among the nations, whither they are gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land;

Over six million Jews have returned to Israel in recent times! This is unprecedented in human history. Never has a people group been dispersed for hundreds of years to every corner of the globe, and then regathered back to their homeland. Yet, HaShem said it and He has done it before our very eyes!

*** Israel would once again plant vineyards on the mountains of Israel ***

Joel 4:18 וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא יִטְּפוּ הֶהָרִים עָסִיס, וְהַגְּבָעוֹת תֵּלַכְנָה חָלָב, וְכָל-אֲפִיקֵי יְהוּדָה, יֵלְכוּ מָיִם; וּמַעְיָן, מִבֵּית יְהוָה יֵצֵא, וְהִשְׁקָה, אֶת-נַחַל הַשִּׁטִּים
And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down sweet wine, and the hills shall flow with milk, and all the brooks of Judah shall flow with waters; and a fountain shall come forth of the house of the LORD, and shall water the valley of Shittim.

Amos 9:13 הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה, וְנִגַּשׁ חוֹרֵשׁ בַּקֹּצֵר, וְדֹרֵךְ עֲנָבִים בְּמֹשֵׁךְ הַזָּרַע; וְהִטִּיפוּ הֶהָרִים עָסִיס, וְכָל-הַגְּבָעוֹת תִּתְמוֹגַגְנָה
Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.

Today, sweet wine flows from the Golan Heights and many other vineyards on the mountains of Israel.

*** The last days Jews would plant forests of trees. The Bible even specifies the variety of trees, cedar, acacia, myrtle, oil, cypress, pine, and box ***

Isaiah 41:19 אֶתֵּן בַּמִּדְבָּר אֶרֶז שִׁטָּה, וַהֲדַס וְעֵץ שָׁמֶן; אָשִׂים בָּעֲרָבָה, בְּרוֹשׁ תִּדְהָר וּתְאַשּׁוּר--יַחְדָּו
I will plant in the wilderness the cedar, the acacia-tree, and the myrtle, and the oil-tree; I will set in the desert the cypress, the plane-tree, and the larch together;

Since 1948, more than one billion trees have been planted in Israel!

*** The Hebrew language would be restored ***

Zephaniah 3:9 כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד
For then will I turn to the peoples a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve Him with one consent.

At the end of the 19th century the Zionist movement brought about the revival of Hebrew as a spoken language. In 1948, Hebrew became an official tongue of the state of Israel. Remarkable!
*** Jerusalem would be rebuilt on its own ruins ***

Jeremiah 30:18 כֹּה אָמַר יְהוָה, הִנְנִי-שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב, וּמִשְׁכְּנֹתָיו, אֲרַחֵם; וְנִבְנְתָה עִיר עַל-תִּלָּהּ, וְאַרְמוֹן עַל-מִשְׁפָּטוֹ יֵשֵׁב
Thus saith the LORD: Behold, I will turn the captivity of Jacob's tents, and have compassion on his dwelling-places; and the city shall be builded upon her own mound, and the palace shall be inhabited upon its wonted place.

Since 1948, Jerusalem has been rebuilt on the old ruins exactly as foretold.
*** Anti-Semitism worldwide anticipated ***

Jeremiah 29:18 וְרָדַפְתִּי, אַחֲרֵיהֶם, בַּחֶרֶב, בָּרָעָב וּבַדָּבֶר; וּנְתַתִּים לזועה (לְזַעֲוָה) לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ, לְאָלָה וּלְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה וּלְחֶרְפָּה, בְּכָל-הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר-הִדַּחְתִּים שָׁם
And I will pursue after them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will make them a horror unto all the kingdoms of the earth, a curse, and an astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations whither I have driven them;

History confirms that the Jews have been persecuted as no other people group. Today, anti-Semitism is a global epidemic. For example, of over 700 General Assembly resolutions passed since the establishment of the United Nations in 1945, nearly 450 condemn Israel. None have been passed against any Arab country nor any Arab terrorist organizations! In other words, out of 190 nations in the UN, over 60% of all General Assembly resolutions rebuke just one member, Israel!

*** All surrounding nations would be united against Israel ***

Psalms 83:4 אָמְרוּ--לְכוּ, וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי; וְלֹא-יִזָּכֵר שֵׁם-יִשְׂרָאֵל עוֹד
They have said: 'Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.'

This has never happened in history. Yet today, Israel is surrounded by Muslim nations sworn to her destruction.

*** Jerusalem would be a burdensome stone to all nations ***

Zechariah 12:3 וְהָיָה בַיּוֹם-הַהוּא אָשִׂים אֶת-יְרוּשָׁלִַם אֶבֶן מַעֲמָסָה, לְכָל-הָעַמִּים--כָּל-עֹמְסֶיהָ, שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ; וְנֶאֶסְפוּ עָלֶיהָ, כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ
And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples; all that burden themselves with it shall be sore wounded; and all the nations of the earth shall be gathered together against it.

Daily the world news reports on the conflict over Jerusalem. The United Nations, the Vatican, and many world leaders want to make it an international city. However, HaShem says that the city is His and He has given it to the Jews forever (Genesis 15:18; Leviticus 25:23; 2 Chronicles 6:6). All who burden themselves with it will be cut in pieces.

*** Israel would be invincible ***

Zechariah 12:6-9 בַּיּוֹם הַהוּא אָשִׂים אֶת-אַלֻּפֵי יְהוּדָה כְּכִיּוֹר אֵשׁ בְּעֵצִים, וּכְלַפִּיד אֵשׁ בְּעָמִיר, וְאָכְלוּ עַל-יָמִין וְעַל-שְׂמֹאול אֶת-כָּל-הָעַמִּים, סָבִיב; וְיָשְׁבָה יְרוּשָׁלִַם עוֹד תַּחְתֶּיהָ, בִּירוּשָׁלִָם
In that day will I make the chiefs of Judah like a pan of fire among the wood, and like a torch of fire among sheaves; and they shall devour all the peoples round about, on the right hand and on the left; and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.

Since 1948, tiny Israel has been attacked in three major wars and six lesser wars, yet despite being vastly outnumbered, they have defeated all attacking foes. Even during the final battle, when it looks like Israel will be destroyed, HaShem shall deliver her. (Jeremiah 30:3-7; Zechariah 14). An invincible Israel makes no sense unless you believe the Almighty, Creator of the World, HKB'H.

*** Israel would be partitioned by all nations ***

Daniel 11:39 וְעָשָׂה לְמִבְצְרֵי מָעֻזִּים, עִם-אֱלוֹהַּ נֵכָר, אֲשֶׁר הכיר (יַכִּיר), יַרְבֶּה כָבוֹד; וְהִמְשִׁילָם, בָּרַבִּים, וַאֲדָמָה, יְחַלֵּק בִּמְחִיר
And he shall deal with the strongest fortresses with the help of a foreign god; whom he shall acknowledge, shall increase glory; and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for a price.

This is another unimaginable prophecy! In 1947, United Nations Resolution 181 planned the partitioning of Israel. Currently, the West Bank, the Golan Heights, and Gaza, have been divided up into Jewish and Palestinian settlements.
*** The East Gate would remain closed until Moshiach arrives. At Moshiach's arrival, he will enter Jerusalem through the now sealed Eastern Gate ***

Ezekiel 44:1-2 וַיָּשֶׁב אֹתִי, דֶּרֶךְ שַׁעַר הַמִּקְדָּשׁ הַחִיצוֹן, הַפֹּנֶה, קָדִים; וְהוּא, סָגוּר.
Then he brought me back the way of the outer gate of the sanctuary, which looketh toward the east; and it was shut.

וַיֹּאמֶר אֵלַי יְהוָה, הַשַּׁעַר הַזֶּה סָגוּר יִהְיֶה לֹא יִפָּתֵחַ וְאִישׁ לֹא-יָבֹא בוֹ
And the LORD said unto me: 'This gate shall be shut, it shall not be opened, neither shall any man enter in by it

Today, as prophesied, the East Gate remains sealed.
*** The nation of Israel, which had been divided into two kingdoms since the time of Solomon (950 B.C.) Israel in the north and Judah in the south would be one united nation in the last days ***

Ezekiel 37:19 דַּבֵּר אֲלֵהֶם, כֹּה-אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה, הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת-עֵץ יוֹסֵף אֲשֶׁר בְּיַד-אֶפְרַיִם, וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל חֲבֵרָו; וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו אֶת-עֵץ יְהוּדָה, וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד, וְהָיוּ אֶחָד, בְּיָדִי
say into them: Thus saith the Lord GOD: Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his companions; and I will put them unto him together with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in My hand.

And so it is, Israel is one nation.

*** The returning Jews would have no king until Moshiach ***

Hosea 3:5 אַחַר, יָשֻׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּבִקְשׁוּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם, וְאֵת דָּוִיד מַלְכָּם; וּפָחֲדוּ אֶל-יְהוָה וְאֶל-טוּבוֹ, בְּאַחֲרִית הַיָּמִים
afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall come trembling unto the LORD and to His goodness in the end of days

As foretold, Israel has been without a king for over 2500 years. Amazingly, not only is Israel no longer a theocracy, but today the Jewish state is governed by a democracy comprised of some 30 political parties.
*** Egypt would exist in the last days but only as a lowly third world nation ***

Ezekiel 29:14 וְשַׁבְתִּי, אֶת-שְׁבוּת מִצְרַיִם, וַהֲשִׁבֹתִי אֹתָם אֶרֶץ פַּתְרוֹס, עַל-אֶרֶץ מְכוּרָתָם; וְהָיוּ שָׁם, מַמְלָכָה שְׁפָלָה
and I will turn the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their origin; and they shall be there a lowly kingdom.

Egypt was one of the world's greatest ancient civilizations. Yet today, as prophesied, Egypt remains an impoverished nation. To show how amazing this prophecy is, compare modern Egypt with the tiny nation of Austria. Egypt has ten times more land area, and a population eight times greater than Austria. Yet, Egypt's Gross Domestic Product is only one-fifth of Austria's GDP.

*** Earthquakes will occur in diverse places ***

Isaiah 24:19 רֹעָה הִתְרֹעֲעָה, הָאָרֶץ; פּוֹר הִתְפּוֹרְרָה אֶרֶץ, מוֹט הִתְמוֹטְטָה אָרֶץ
The earth is broken, broken down, the earth is crumbled in pieces, the earth trembleth and tottereth;

Natural disasters are occurring at an increasing rate. Seismic activity are dangerously increasing daily. (Recent Earthquakes (neic.usgs.gov).
*** Homosexuality will be flaunted at the end of days. The last days would be like the days of Lot who lived in wicked Sodom ***

Ezekiel 16:49-50 הִנֵּה-זֶה הָיָה, עֲו‍ֹן סְדֹם אֲחוֹתֵךְ: גָּאוֹן שִׂבְעַת-לֶחֶם וְשַׁלְוַת הַשְׁקֵט
Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom: pride, fulness of bread, and careless

וַתִּגְבְּהֶינָה, וַתַּעֲשֶׂינָה תוֹעֵבָה לְפָנָי; וָאָסִיר אֶתְהֶן
And they were haughty, and committed abomination before Me; therefore I removed them

Today, the homosexual agenda is flaunted and forced upon our entire society.

*** The use of nuclear weapons anticipated ***

Zechariah 14;12 וְזֹאת תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה, אֲשֶׁר יִגֹּף יְהוָה אֶת-כָּל-הָעַמִּים, אֲשֶׁר צָבְאוּ, עַל-יְרוּשָׁלִָם; הָמֵק בְּשָׂרוֹ, וְהוּא עֹמֵד עַל-רַגְלָיו, וְעֵינָיו תִּמַּקְנָה בְחֹרֵיהֶן, וּלְשׁוֹנוֹ תִּמַּק בְּפִיהֶם.
And this shall be the plague wherewith the LORD will smite all the peoples that have warred against Jerusalem: their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their sockets, and their tongue shall consume away in their mouth.

The neutron bomb melts (dissolves) its victims just as HaShem warned 2500 years ago. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet, Their eyes shall dissolve in their sockets, And their tongues shall dissolve in their mouths. This was unimaginable in prophet Zechariah's (zs'kl) day.

*** Preparations for a global war anticipated ***

Joel 4:9 קִרְאוּ-זֹאת, בַּגּוֹיִם, קַדְּשׁוּ, מִלְחָמָה; הָעִירוּ, הַגִּבּוֹרִים--יִגְּשׁוּ יַעֲלוּ, כֹּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה
Proclaim ye this among the nations, prepare war; stir up the mighty men; let all the men of war draw near, let them come up

Never in history have so many nations stockpiled weapons of mass destruction.

Prophet Daniel, zs'kl, was told to seal up the scroll until the end of days. Implied was that they would make no sense until the generation and time they were meant for. For 3000 years, these prophecies made no sense what-so-ever.

וַיֹּאמֶר, לֵךְ דָּנִיֵּאל: כִּי-סְתֻמִים וַחֲתֻמִים הַדְּבָרִים, עַד-עֵת קֵץ
But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end.

יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ, רַבִּים, וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים, וְלֹא יָבִינוּ כָּל-רְשָׁעִים; וְהַמַּשְׂכִּלִים, יָבִינוּ
Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined; but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand; but they that are wise shall understand.

There are many more End of Days prophecies (several too detailed for this brief list). However these facts demonstrate that the Torah is only from HaShem. Some of these signs have been around for millennia, but only our generation has witnessed the coming together of every one of these events.

If these signs alarm you, baruch HaShem, it's a good sign because HKB'H wants to awaken you from your spiritual slumber and give you Olam Haba.

The puzzle pieces are coming together... What a great time we have been given to live in. This is the end of days and we are that generation.

“Indeed the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant and all the evildoers will be like straw and the coming day will burn them up, says the L-ord of Hosts, and will leave them neither a root nor a branch. But for those who fear My name, there will shine a sun of charity with healing in its wings” (Malachi 3:19-20).

Each one of us have appointed tasks to do during this time and there really is very little time left.